DISC Assessment

De DISC-analyse brengt je voorkeursgedrag en -communicatie in verschillende omgevingen in beeld en geeft inzicht in het waarneembare gedrag van anderen.

De uitkomst van de DISC analyse legt een belangrijke basis voor persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en het optimaal functioneren van teams. Het helpt bij het verbeteren van communicatie, het waarderen van andermans gedrag, het winnen van vertrouwen en bij het positief beïnvloeden van anderen.

De DISC Persoonlijkheidsanalyse werd eind jaren ’20 ontwikkeld. Het is een kwalitatief hoogstaand en accuraat psychometrisch gedragsinstrument met een betrouwbaarheidsscore van rond de 90%.

SalesStep Assessment

De Salesstep assessment tool is specifiek gericht op het salesvak. Het geeft inzicht in meer dan 20 competenties van zowel het hele salesteam als ieder afzonderlijk persoon binnen dat team. Ook brengt deze online assessment tool ontwikkelpunten en mindset in kaart. Met behulp van een overzichtelijk dashboard kun je het ontwikkelpotentieel in beeld brengen van zowel individuele salesmedewerkers als het team als geheel. Zo krijgt een organisatie helderder voor ogen welke vaardigheden aandacht behoeven en hoe een team evenwichtiger kan worden. Bij een vacature geeft Salesstep zo een zeer helder beeld van het benodigde profiel.

Scores worden in het dashboard uiteengezet aan de hand van drie dimensies, te weten de sales drives (motivatie), de sales attitudes en de sales skills. Er wordt tevens een rapport opgesteld van de uitkomsten.